SVEREV består av oberoende redovisnings- och revisionsbyråer som samverkar!

Erfarenhetsutbyte

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.

Utbildning

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.

Kvalitetskontroll

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.

Vårt erbjudande

Vårt arbete präglas av en aktiv närvaro i våra affärsrelationer, vi utnyttjar de kunskaper och erfarenheter som finns inom SVEREV för att hjälpa kunden på bästa sätt. Vi försöker hela tiden utvecklas i vår roll som rådgivare. Tillsammans med kunden klargör vi vad som finns bakom siffrorna. Vi tydliggör samband och identifierar framtida möjligheter, men också var det finns behov av förändringar.


Medlemsförfrågan

Medlemskapet i SVEREV ger dig tillgång till ett kontaktnät av svenska redovisnings- och revisionsbyråer. Vi hjälper våra medlemmar att utvecklas genom att utbyta erfarenheter, anordna gemensamma utbildningar, samt genom kvalitetskontroller och övrigt kvalitetsarbete.